W Szczecinie powstał klaster energii „Szczeciński Green Energy Klaster”

15.04.2021

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Gmina Miasto Szczecin, uniwersyteckie szpitale kliniczne nr 1 i nr 2 oraz szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. utworzyły klaster energii „Szczeciński Green Energy Klaster”. 

Partnerzy zobowiązali się do współpracy w zakresie ochrony środowiska naturalnego Szczecina i regionu, zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w obszarze działania klastra, rozwoju rozproszonych źródeł energii, poprawy jakości zasilania i zmniejszenia energochłonności działalności – co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i osiągania celów klimatycznych, w tym redukcji emisji gazów cieplarnianych.

– Budowa samowystarczalnego energetycznego obszaru i gospodarki korzystającej z zasobów czystej i efektywnej energii ma służyć interesowi publicznemu – mówi Krzysztof Goralski, kanclerz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i koordynator klastra, cytowany w serwisie uczelni.

Więcej: https://www.pum.edu.pl/aktualnosci/szczecinski-green-energy-klaster-wystartowal-

 

jsz


Nowoczesna gospodarka