W tym roku zaczną jeździć prototypy polskich e-aut

05.02.2018

W lutym zostaną zawarte pierwsze umowy z konsorcjami skupiającymi blisko 200 krajowych firm, które przedstawiły najlepsze propozycje w konkursie na prototyp polskiego, osobowego samochodu elektrycznego.

W  końcu listopada  2017 ogłosiła go spółka  ElectroMobility Poland (EMP), która skonstruuje pierwsze polskie e-auto. Jej akcjonariuszami są największe polskie firmy energetyczne: PGE, Tauron Polska Energia, Enea i Energa, które objęly po 25 proc akcji.  Zgłoszono kilkanaście projektów. Są one selekcjonowane, oceniane pod kątem ich potencjału biznesowego, czy zgodnościami z wymaganiami technicznymi. Gra toczy się o duże pieniądze, które Skarb Państwa przeznaczy na uruchomienie produkcji samochodu elektrycznego w Polsce. ElectroMobility Poland deklaruje, że w tym roku rozpocznie budowę prototypów polskich e-aut.

Więcej:
http://www.wnp.pl/wiadomosci/315967.html


Innowacje