W „Ulopolis” Politechniki Wrocławskiej nowoczesne technologie pomagają pszczołom

11.07.2022
Politechnika Wrocławska

Naukowcy Politechniki Wrocławskiej pracują nad przyrządami pomiarowymi i urządzeniami, które pomogą w opiece nad pszczelimi rodzinami. Na dachu jednego z budynków w kampusie uczelni powstało „Ulopolis”, czyli politechniczna pasieka służąca do testowania – w warunkach terenowych – różnego rodzaju rozwiązań technicznych, które mogą znaleźć zastosowanie w pszczelarstwie.  

Specjalnie zaprojektowany podest wraz z systemem mocowań gwarantuje ulom ochronę i stabilność podczas silnych wiatrów, a rosnące w pobliżu rośliny zapewniają owadom pożytek – czytamy w serwisie uczelni. 

„Ulopolis” wyposażono w infrastrukturę pomiarową i obserwacyjną. Zamontowane czujniki temperatury, wilgotności i gazów pozwalają monitorować warunki panujące wewnątrz uli. Znajdująca się w pobliżu stacja meteorologiczna dostarcza dane o aktualnej sytuacji pogodowej. Posadowienie uli na specjalnie skonstruowanych wagach umożliwia z kolei ciągły pomiar ich masy, a system kamer pozwala obserwować wylotki i wnętrze uli.

Więcej: https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/ulopolis-nowoczesne-technologie-pomoga-pszczolom-12535.html

 

jsz


Innowacje