W Warszawie odbędzie się światowa konferencja rankingowa

13.05.2022

W dniach 23-24 czerwca 2022 roku Uniwersytet Warszawski gościć będzie uczestników konferencji IREG 2022 „Academic Rankings at the Crossroads”. W konferencji organizowanej przez IREG (International Ranking Expert Group)  Observatory on Academic Ranking and Excellence, obok autorów głównych międzynarodowych rankingów (THE, US News, QS, Webometics, U-Multirank, Leiden), uczestniczyć będą światowi eksperci od szkolnictwa wyższego oraz przedstawiciele uczelni z całego świata.

Jak podkreślają organizatorzy wydarzenia, w ciągu ostatnich 20 lat rankingi zyskały na znaczeniu, ale teraz znalazły się na rozdrożu. Pandemia oraz wojna na Ukrainie będą miały trwały wpływ na szkolnictwo wyższe i jego umiędzynarodowienie. Mobilność studentów może spaść lub zmienić kierunek; współpraca badawcza może napotkać nowe bariery polityczne. Wszystko to będzie miało wpływ również na rankingi.

Dlatego też uczestnicy konferencji szukać będą odpowiedzi m.in. na pytania: Na ile rankingi pomagają, a na ile szkodzą szkolnictwu wyższemu? Jakie są ich mocne i słabe strony jako narzędzia oceny szkolnictwa wyższego?

Więcej:
https://ireg-observatory.org/en/events/ireg-2022-warsaw-conference/

jp


Wydarzenia