„Warszawska sieć przedszkoli i szkół ćwiczeń Uniwersytetu Warszawskiego”

20.09.2022
ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS

Uniwersytet Warszawski (UW) podpisał porozumienie z miastem stołłecznym Warszawą w sprawie uruchomienia wspólnego projektu „Warszawska sieć przedszkoli i szkół ćwiczeń Uniwersytetu Warszawskiego”. 

Współpraca UW i warszawskich placówek oświatowych obejmować będzie m.in. praktyki nauczycielskie dla studentów UW oraz zajęcia rozszerzające kompetencje kadry pedagogicznej szkół i przedszkoli.

W roku akademickim 2022/2023 studenci skorzystają z blisko 80 miejsc praktyk w przedszkolach i prawie 200 miejsc praktyk w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Na UW odbędą się także zajęcia doskonalące kompetencje naukowe i dydaktyczne kadry pedagogicznej.

Nauczyciele będą mieli możliwość udziału w wykładach gościnnych, seminariach i innych wydarzeniach naukowych organizowanych na uczelni, a uczniowie – w uniwersyteckich projektach naukowych i popularnonaukowych.

jp


Szkolnictwo wyższe