Webinarium o rosyjskiej propagandzie i dezinformacji

26.06.2020

Zespół „Pracownia Badań Propagandy i Dezinformacji” Instytutu Nauk o Polityce i Administracji, Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie zorganizował międzynarodowe webinarium poświęcone propagandzie i dezinformacji Rosji w przestrzeni informacyjnej Polski i Ukrainy. 

Do grona uczestników webinarium zaproszono ekspertów: Dmytra Zołotuchina, wiceministra Ministerstwa Polityki Informacyjnej Ukrainy w latach 2017-2019 oraz dr Adama Lelonka, polskiego analityka propagandy i dezinformacji, prezesa Fundacji „Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji”. 

Przyczynkiem do dyskusji były wygłoszone przez ekspertów referaty poświęcone: „Białej Księdze” specjalnych operacji informacyjnych wobec Ukrainy w latach 2014-2018 oraz Propagandzie i dezinformacji Federacji Rosyjskiej w Polsce. 

W ramach dyskusji poruszono szereg kwestii z zakresu teorii i metodologii badań propagandy i dezinformacji Federacji Rosyjskiej. Ponadto przeanalizowano operacje informacyjne przeprowadzone przez Rosję wobec Polski i Ukrainy. 

jp


Wydarzenia