Wielkie religie świata w języku i kulturze – konferencja na Uniwersytecie Gdańskim

10.08.2022
Uniwersytet Gdański

Zakład Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa oraz Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego Uniwersytetu Gdańskiego są organizatorami III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wielkie religie świata w języku i kulturze. Chrześcijaństwo. Judaizm: wspólne dziedzictwo”, która odbędzie się 17 i 18 listopada.

Rozpoczęty w 2018 r. cykl konferencyjny ma za zadanie przedstawić wpływ wielkich religii świata na języki i kulturę poszczególnych narodów świata. Tegoroczne spotkanie jest poświęcone wspólnemu dziedzictwu dwóch wielkich monoteistycznych religii – chrześcijaństwa i judaizmu, które uobecnia się w języku i kulturze poszczególnych grup etnicznych, narodów na terenie Europy.

Do udziału w konferencji zapraszani są filolodzy, etnografowie i teolodzy z Polski i z zagranicy. Przedstawiają oni swoje badania w zakresie interakcji chrześcijaństwa i judaizmu na płaszczyźnie językowo-kulturowej. Językami roboczymi konferencji są polski, rosyjski, ukraiński – informuje uczelnia.

Więcej: https://ug.edu.pl/news/pl/3745/wielkie-religie-swiata-w-jezyku-i-kulturze-chrzescijanstwo-judaizm-wspolne-dziedzictwo-iii

 

jsz


Humanistyka