Wirtualne targi Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Ready, Study, Go! Poland”

23.02.2021

Do piątku 26 lutego do godz. 12:00 instytucje szkolnictwa wyższego mogą zgłaszać się poprzez stronę internetową Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) do udziału w wirtualnych targach NAWA, które odbędą się w marcu.

W nadchodzącym miesiącu NAWA planuje wydarzenia targowe dla następujących państw i regionów: 4 marca – Ukraina, 11 marca – Ameryka Łacińska, 18 marca – Grupa Wyszehradzka oraz 25 marca – Hiszpania.

Jak informuje NAWA, podobnie jak w lutym, dostępnych będzie 50 miejsc dla wystawców. Decyduje kolejność zgłoszeń, z dwoma zastrzeżeniami. Po pierwsze, pierwszeństwo będzie miało 20 uczelni, które wzięły udział w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Po drugie, w przypadku braków lub istotnej niezgodności materiałów ze specyfikacją zgłoszenie zostanie odrzucone lub stoisko pozostanie niekompletne. Zgłoszenia przesyłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.

Więcej:
https://nawa.gov.pl/promocja-i-targi/targi/targi-zakonczone/ready-study-go-poland-virtual-education-fairs-by-nawa-marzec

jp


Wydarzenia