Wkrótce e-learning na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

06.03.2018

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy chce dołączyć do grona uczelni wyższych, które prowadzą zajęcia on-line. Internetowe nauczanie umożliwi platforma e-learningowa. Środki na zakup pochodzą z dofinansowania przyznanego uczelni przez resort nauki w ramach programu ”Nowoczesny uniwersytet”.

Bydgoski uniwersytet zamierza kupić macierz dyskową do obsługi kształcenia na odległość oraz aplikację e-learningową, w ramach której planuje zdalnym nauczaniem objąć aż 38 kierunków realizowanych na uczelni.

Poza platformą do nauki przez internet, pieniądze zostaną przeznaczone na podniesienie kompetencji językowych oraz zdobywanie certyfikatów zarówno przez studentów, jak i kadrę akademicką.


Innowacje Szkolnictwo wyższe