Wkrótce początek budowy Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

11.09.2023
Gdański Uniwersytet Medyczny

Na przełomie września i października Gdański Uniwersytet Medyczny rozpocznie zasadnicze roboty budowlane związane z budową nowej siedziby Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego. Koszt inwestycji to ponad 90 mln zł – informuje uczelnia.

Nowoczesny budynek będzie składał się łącznie z czterech kondygnacji, oferując niemal 8 tys. m kw. powierzchni użytkowej. W części podziemnej znajdować się będą pomieszczenia techniczne, zaplecze socjalne, hala garażowa oraz centralna sterylizatornia. Część nadziemna pełnić będzie funkcje naukowo-badawcze, dydaktyczne i kliniczne.

Budowa Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą zrealizowana zostanie w czasie 21 miesięcy. Wartość całego projektu wynosi ponad 90 mln zł. Ponad 47 mln zł to dofinansowanie z budżetu państwa w ramach umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia, pozostała część pochodzi ze środków własnych Uczelni.

Więcej: https://gumed.edu.pl/75867.html

 

jsz


Szkolnictwo wyższe