Wrocław – 11,5 mln złotych na projekt „Dolnośląscy Liderzy Medycyny”

28.03.2018

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu pozyskał 11,5 mln zł  na wdrożenie programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej. Ze szkoleń skorzysta ponad tysiąc osób.

Dzięki dotacji uczelnia rozpocznie kompleksowy program rozwoju  oparty na realizacji certyfikowanych szkoleń, kursów, stypendiów i staży. W planach jest utworzenie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego z nowoczesną infrastrukturą informatyczną oraz systemu e-learningu.

W ramach projektu studenci będą mogli skorzystać z certyfikowanych i darmowych szkoleń, przygotowanych w pakietach dostosowanych do ich potrzeb. Doktoranci zyskają szansę na stypendia szkoleniowe, umożliwiające im zdobywanie wiedzy w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Pracownicy dydaktyczni, w ramach stypendiów odwiedzą wiodące ośrodki naukowe, gdzie podniosą swoje kompetencje i zdobędą najnowszą wiedzę, a pracownicy administracji podwyższą umiejętności zarządcze i informatyczne.


Wydarzenia