Wrocławska naukowiec zbada wpływ pandemii Covid-19 na współpracę transgraniczną w Europie 

02.05.2022
Mateusz Grochocki/East News

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki przyznała wsparcie dla projektu dr hab. Elżbiety Opiłowskiej, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, kierowniczki Ośrodka Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza w Instytucie Socjologii. 

Prof. Opiłowska w kooperacji z Jun.-Prof. Florianem Weberem z Uniwersytetu Kraju Saary w Saarbrücken oraz dwójką młodych badaczy przez 18 miesięcy będą analizować wpływ pandemii Covid-19 na współpracę transgraniczną w Europie. 

Trwająca od wiosny 2020 r. pandemia Covid-19 może być uznana za cezurę współpracy między regionami pogranicza w UE. Projekt ma na celu dokonanie analizy porównawczej polsko-niemieckiego i niemiecko-francuskiego regionu pogranicza w celu zidentyfikowania różnic i podobieństw, mając na uwadze różne trajektorie ich europejskiego rozwoju – czytamy w serwisie wrocławskiej uczelni.

Wynikiem projektu – oprócz publikacji naukowych – będzie opracowany zbiór rekomendacji dla lokalnych i regionalnych podmiotów współpracy transgranicznej.

Więcej: https://uni.wroc.pl/grant-polsko-niemieckiej-fundacji-na-rzecz-nauki-dla-dr-hab-elzbiety-opilowskiej-prof-uwr/

 

jsz 


Wydarzenia