Współpraca Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku

16.11.2022
Aklademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej będzie współpracować z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku. List intencyjny o woli współpracy podpisali: rektor uczelni dr hab. prof. Akademii WSB Zdzisława Dacko-Pikiewicz i dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dr Jarosław Madowicz. 

Podjęta współpraca pozwoli na realizację działalności naukowej oraz zadań polegających na prowadzeniu wspólnego kształcenia przed i podyplomowego w zawodach medycznych oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia – czytamy w serwisie uczelni.

Podpisany list intencyjny obejmuje wyrażenie woli współpracy w zakresie: wspólnego opracowywania programów kształcenia podyplomowego, wspólnej organizacji i prowadzenia kursów, szkoleń, specjalizacji mających zastosowanie w zawodach medycznych oraz w ochronie zdrowia, oraz realizacji przedsięwzięć dydaktycznych i badawczych w naukach medycznych i naukach o zdrowiu.

Więcej: https://wsb.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/wspolpraca-z-wojewodzkim-szpitalem-specjalistycznym-nr-3-w-rybniku.html

 

jsz 


Szkolnictwo wyższe