Współpraca AWF Katowice z Państwowym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

14.09.2022
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

W Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku powstanie Oddział Kliniczny Fizjoterapii dla osób nerwowo i psychicznie chorych. Jednostka powstanie dzięki współpracy szpitala z Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach

Powołanie oddziału umożliwi studentom praktyczną naukę zawodu, kontakt z pacjentem i jego otoczeniem. Podczas zajęć teoretycznych studenci poznają bliżej nauki z zakresu psychiatrii i geriatrii, a w części praktycznej będą mieć możliwość pracy indywidualnej z pacjentami oraz nauczą się pracy grupowej, dzięki m.in. prowadzeniu zajęć fizjoterapeutycznych z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości i wykorzystaniem szpitalnej sali treningowej.

Pierwszy projekt naukowo-badawczy, który zostanie zrealizowany w oddziale będzie dotyczył zastosowania w leczeniu i w fizjoterapii rzeczywistości wirtualnej wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe, które pozwalają badanym osobom na poruszanie się w wykreowanej rzeczywistości – informuje uczelnia.

Więcej: https://awf.katowice.pl/aktualnosci/zawarcie-wspolpracy-pomiedzy-awf-katowice–a-panstwowym-szpitalem-dla-nerwowo-i-psychicznie-chorych-w-rybniku-320.html

 

jsz


Medycyna i biotechnologia