Współpraca badawcza Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej i Wód Polskich

20.04.2022
Adrian Slazok/REPORTER

Centrum Badawcze Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych Uniwersytetu Śląskiego, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Politechnika Śląska podejmą współpracę w zakresie inicjowania i realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych. 

Porozumienie dotyczy współpracy w obszarze interdyscyplinarnych badań naukowych i wspierania komercjalizacji wyników badań. Nawiązanie współpracy umożliwi prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych: współorganizowanie wykładów, seminariów, szkoleń, debat i konferencji – informuje uczelnia.

Sygnatariusze zapowiadają wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć mających na celu rozwój świadomości naukowej w zakresie sektorów infrastrukturalnych, a także zarządzania bezpieczeństwem informacji. Strony będą wspierać aktywność ekspercką oraz promować działania na rzecz rozwoju naukowego, prowadzące do innowacyjności, konkurencyjności i skutecznego transferu wiedzy w środowisku akademickim i gospodarczym.

Więcej: https://us.edu.pl/event/centrum-badawcze-publicznego-prawa-konkurencji-i-regulacji-sektorowych-nawiaze-wspolprace-z-politechnika-slaska-oraz-panstwowym-gospodarstwem-wodnym-wody-polskie/

 

jsz


Badania i rozwój Szkolnictwo wyższe