Współpraca między Uniwersytetem Zielonogórskim a Polską Izbą Biegłych Rewidentów

02.06.2023
Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski (UZ) rozpoczął współpracę z Polską Izbą Biegłych Rewidentów (PIBR). Porozumienie w tej sprawie podpisali rektor uczelni prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski i prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Barbara Misterska-Dragan.

Dla obu instytucji podpisanie tej umowy ma duże znaczenie. Dla PIBR ważna jest promocja zawodu wśród młodych ludzi, bo już od dłuższego czasu zauważa się większy odpływ biegłych rewidentów przechodzących na emeryturę niż zatrudnienie młodych osób.

Dla Uniwersytetu ważna jest współpraca z instytucjami zewnętrznymi, bo to zachęca kandydatów do podjęcia nauki na UZ. Młodzi ludzie wiedzą, że tego rodzaju porozumienia dają im możliwość odbycia praktyk i staży, a tym samym zdobycie praktycznej wiedzy wymaganej na rynku pracy – informuje uczelnia.

Biegły rewident to zawód zaufania publicznego, od którego wymaga się uczciwości, obiektywizmu, kompetencji zawodowych, zachowania tajemnicy informacji i profesjonalnego postępowania.

Więcej: https://uz.zgora.pl/aktualnosci/wspolpraca-miedzy-uniwersytetem-zielonogorskim-a-polska-izba-bieglych-rewidentow-3667.html

 

jsz


Szkolnictwo wyższe