Współpraca Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie z Jednostką Wojskową Komandosów z Lublińca

13.09.2023
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie (PANS) będzie współpracować z Jednostką Wojskową Komandosów Nr 4101 (JW 4101) z siedzibą w Lublińcu. Umowę o współpracy podpisali dowódca jednostki płk Wojciech Danisiewicz i rektor PANS, dr inż. Przemysław Malinowski prof. uczelni.

Mając na uwadze posiadane przez obie strony unikalnego doświadczenia oraz wysoko wykwalifikowanej kadry, jak również dysponowanie nowoczesnym warsztatem badawczym w zakresie praktyki medycznej oraz fizjologicznej, współpraca pomiędzy PANS a JW 4101 ma służyć m.in. prowadzeniu badań naukowych z udziałem żołnierzy wojsk specjalnych – czytamy w serwisie nyskiej uczelni. 

Ważnym zadaniem wynikającym z podpisanego porozumienia będzie rozpowszechnianie informacji o aktualnych badaniach naukowych, transfer wiedzy pomiędzy stronami oraz wsparcie w szkoleniu i poszerzaniu oferty dydaktycznej. JW 4101 jest najstarszą jednostką wojskową polskich komandosów. Została sformowana w 1961 roku.

Więcej: https://pans.nysa.pl/org/pans/blog/nyska-akademia-podpisala-porozumienie-z-jednostka-wojskowa-komandosow-z-lublinca

 

jsz


Szkolnictwo wyższe