Współpraca Politechniki Wrocławskiej z firmami Zmorph i Sygnis

14.12.2022
Uniwersytet Medyczny we Wroclawiu

Wspólne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie druku 3D i materiałów do druku 3D, organizacja staży, szkoleń i specjalistycznych kursów, to główne założenia umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Wrocławską a firmami Sygnis i Zmorph.

Umowa zakłada także inicjowanie i uczestniczenie w konsorcjach i klastrach krajowych oraz międzynarodowych i komercjalizację rozwiązań powstałych w wyniku realizacji wspólnych projektów – informuje uczelnia. 

Sygnis to polska firma technologiczna realizująca projekty w obszarach nowych technologii addytywnych, energetyki, biotechnologii i nanotechnologii. Spółka zajmuje się dostawami maszyn specjalistycznych dla przedsiębiorstw i instytutów naukowych, realizacją serii produkcyjnych z wykorzystaniem możliwości własnego parku maszynowego, a także budową maszyn na zlecenie. Do spółki Sygnis przynależy również firma Zmorph – wrocławski producent profesjonalnych maszyn wytwórczych. 

Więcej: https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/dwie-firmy–jeden-cel-wspolne-badania-nad-drukiem-3d-12737.html

 

jsz


Nowoczesna gospodarka