Współpraca Sieci Badawczej Łukasiewicz i Związku Pracodawców Klastry Polskie

12.07.2021

Podczas konferencji „Europejski Zielony Ład i jego konsekwencje dla polskiej gospodarki. Wyzwania dla innowacji, energetyki oraz klastrów”, której organizatorem był Związek Pracodawców Klastry Polskie, a główny partnerem Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Sieć Badawcza Łukasiewicz i Związek Pracodawców Klastry Polskie podpisały list intencyjny o współpracy w ramach realizacji projektów i prac badawczych.

Kooperacja będzie dotyczyć w pierwszej kolejności przetwórstwa i branży narzędziowej, digitalizacji i przemysłu 4.0, elektromobilności, lotnictwa i obrony, budownictwa, zdrowia i wspólnych projektów w obszarze rolno-spożywczym.

Strony porozumienia zadeklarowały współpracę przy transferze technologii oraz komercjalizacji wyników prac naukowych i badawczych instytutów Łukasiewicza do podmiotów zrzeszonych w Związku Pracodawców Klastry Polskie. Chcą też wspólnie uczestniczyć w zespołach badawczych projektów międzynarodowych i krajowych.

jp


Badania i rozwój Nowoczesna gospodarka