Współpraca Uniwersytetu Śląskiego z Bielsko-Bialskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli

24.11.2021

Uniwersytet Śląski w Katowicach nawiązał współpracę w obszarze edukacji i popularyzacji nauki z Bielsko-Bialskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli (BBODN). Dokument sygnowali prorektor ds. kształcenia i studentów dr Katarzyna Trynda, prof. Uniwersytetu Śląskiego oraz dyrektor BBODN dr Agnieszka Herma.

Współpraca dotyczyć będzie m.in. realizacji wspólnych projektów dydaktycznych, naukowych i popularyzatorskich, organizacji seminariów, wykładów otwartych, konferencji, spotkań, a także wizyt studyjnych – czytamy w serwisie uczelni..

Partnerzy będą opracowywać narzędzia badawcze służące do analizy i interpretacji procesów społecznych i kulturowych, jak również wydawać publikacje naukowe i metodyczne służące doskonaleniu zawodowemu nauczycieli. Porozumienie obejmie też wspólną organizację przedsięwzięć wspierających działania mające na celu dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz udział w badaniach naukowych.

 

jsz


Szkolnictwo wyższe