Współpraca Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

23.05.2022
Marian Sadkowski/REPORTER

Uniwersytet Szczeciński rozpoczął współpracę z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Partnerzy chcą wspierać szkoły i nauczycieli w województwie poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych – w szczególności realizowanych we współpracy form doskonalenia – oraz publikacji oraz projektów badawczych. 

– Dla Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli sprawą priorytetową jest zapewnienie studentom pedagogiki oraz absolwentom pracującym w zawodzie nauczyciela jak najwyższego poziomu kształcenia. To bowiem od nauczycieli należy w dużej mierze przyszłość narodu, gdyż to oni wychowują i kształtują kolejne pokolenia – mówi rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Waldemar Tarczyński cytowany w serwisie uczelni. 

Centrum realizuje zadania w zakresie doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych wszystkich specjalności, poziomów kształcenia oraz typów.

Więcej: https://usz.edu.pl/wspolpraca-uczelni-z-zachodniopomorskim-centrum-doskonalenia-nauczycieli/

 

jsz


Szkolnictwo wyższe