Współpraca Uniwersytetu Szczecińskiego z firmą home.pl

31.01.2023
Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński będzie współpracował z firmą home.pl – największym i najbardziej rozpoznawalnym w Polsce dostawcą usług internetowych. Wspólne projekty, badania, praktyki i staże naukowe to przyszłość Uniwersytetu Szczecińskiego i home.pl – informuje uczelnia.

Umowa pomiędzy partnerami określa przede wszystkim współpracę w zakresie wnioskowania i realizacji projektów badawczych i edukacyjnych, podejmowania działań na rzecz innowacyjności i wdrożeń, wsparcia w realizacji rozpraw doktorskich i prac dyplomowych, organizacji praktyk zawodowych i staży.

Sygnatariusze zapowiadają także wspólne organizowanie wykładów, seminariów i zajęć fakultatywnych, uczestnictwo home.pl w działalności kół naukowych uczelni i wspieranie aktywności studenckiej, wzajemne wspieranie podczas konferencji, sympozjów i innych imprez organizowanych przez strony trzecie oraz zaznajamianie studentów ze specyfiką działalności home.pl podczas wizyt studenckich w biurze firmy.

Więcej: https://usz.edu.pl/wspolpraca-uniwersytetu-szczecinskiego-z-firma-home-pl/

 

jsz


Szkolnictwo wyższe