Współpraca Uniwersytetu Zielonogórskiego i Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Pileckiego w Sulechowie

11.05.2022
Fot. Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski będzie współpracować z Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie. Podpisana przez partnerów umowa patronacka to nowe otwarcie, szczególnie w zakresie przedmiotów ścisłych – informuje uczelnia.

W ramach patronatu uczelnia zobowiązała się do wspierania kadry nauczycielskiej i zaoferowała pomoc w przygotowywaniu programów autorskich oraz udostępnianie pomieszczeń do realizowania wspólnych zajęć, prowadzenia kół naukowych i konferencji. 

– Uniwersytet Zielonogórski oferuje sulechowskiemu Liceum działania zarówno dla nauczycieli – jak np. podnoszenie kwalifikacji – i dla uczniów, np. korzystanie z naszych laboratoriów. Chcielibyśmy też aktywnie uczestniczyć w życiu liceum i móc prezentować szkolnej społeczności możliwości naszego uniwersytetu. Bardzo się cieszę, że otwiera się taka możliwość – powiedziała przed podpisaniem umowy prorektor ds. współpracy z gospodarką dr hab. inż. Maria Mrówczyńska prof. uczelni.

Więcej: https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?swiat-potrzebuje-inzynierow-podpisanie-umowy-patronackiej

 

jsz


Szkolnictwo wyższe