Wstępne wyniki rekrutacji na Uniwersytecie Warszawskim

22.07.2021

Uniwersytet Warszawski (UW) ogłosił wyniki rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie, a także część studiów niestacjonarnych i II stopnia. Najwięcej zapisów dokonano na psychologię, zarządzanie, ekonomię, finanse i rachunkowość oraz informatykę i ekonometrię. 

Do tej pory w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów UW zarejestrowało się ok. 30 tys. kandydatów, którzy dokonali ponad 55 tys. rejestracji.

Według wstępnych wyników najwięcej zapisów było na kierunki: psychologia (3 tys. rejestracji); zarządzanie (2,8 tys.); ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria (2,6 tys.); filologia angielska (2,2 tys.); zarządzanie finansami i rachunkowość (2 tys.); prawo (2 tys.).

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce było na kierunkach: inżynieria nanostruktur (26 osób na miejsce) oraz orientalistycznych: japonistyce (18) oraz sinologii (17). Popularne były też filologia angielska (15) i sztuka pisania (11).

jp


Szkolnictwo wyższe