Wykładowczyni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu wygrała konkurs „Korzenie i skrzydła”

26.04.2022
Fot. PWSZ Racibórz

Dr Marcela Szymańska z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie „Korzenie i skrzydła” organizowanym przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Nagrodzono jej pracę doktorską na temat kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich „Dziedzictwo kulturowe wsi śląskiej na pograniczu śląsko-morawskim (przykład gminy Krzanowice)”.

Do konkursu zgłoszono 23 prace magisterskie i 13 doktorskich. Ich tematyka oscylowała wokół zagadnień związanych z kulturą i dziedzictwem obszarów wiejskich i dotykała problemów z zakresu architektury, sztuki, muzykologii, socjologii i geografii.

Laureatka od 20 lat jest nauczycielką języka polskiego i wychowania do życia w rodzinie w Szkole Podstawowej w Krzanowicach. Jej zainteresowania naukowe to dziedzictwo kulturowo-językowe pogranicza śląsko-morawskiego – tradycyjna i współczesna kultura regionalna, pożywienie i pokarmy w kulturze, religijność i pobożność ludowa, turystyka kulturowa, regionalne odmiany języka.

Więcej: https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/2022/04/14/doktorat-dr-marceli-szymanskiej-z-instytutu-studiow-edukacyjnych-najlepszy-w-polsce/

 

jsz


Humanistyka