Wyłoniono pierwsze projekty finansowane z programu „Nauka dla Społeczeństwa” 

01.12.2021

Ministerstwo Edukacji i Nauki wyłoniło projekty naukowo-badawcze, którym przyznano dofinansowanie w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa”. Na liście do finansowania znalazło się 15 wniosków konkursowych.

Najwięcej, bo blisko 2 mln złotych trafi do Fundacji Pro Futuro Theologiae na projekt „Opera omnia św. Tomasza z Akwinu i jej wartość dla współczesnej humanistyki”. Ponad 1,65 mln złotych otrzyma Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk na realizację projektu pod nazwą „Global Legal Information”, a blisko 1,35 mln złotych otrzyma Polskie Towarzystwo Historyczne, które zrealizuje projekt „Archiwalne dziedzictwo polskie poza granicami kraju”.

Program „Nauka dla Społeczeństwa” został ustanowiony 1 lipca 2021 r. Jego przedmiotem jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu budowanie współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Obejmuje finansowanie projektów w trzech obszarach: „Doskonałość naukowa”, „Nauka dla innowacyjności” oraz „Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość”.

jp


Humanistyka