Wynalazki z Uniwersytetu Śląskiego zgłoszone do konkursu „Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki”

26.02.2021

Wynalazki współautorstwa naukowców związanych z Uniwersytetem Śląskim zostały zgłoszone do konkursu „Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki”. W rywalizacji biorą udział uczelnie, instytuty badawcze i jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk.

Pierwszy z wynalazków to ciśnieniowa metoda wolnorodnikowej polimeryzacji N-winylopirolidonu, Jego przedmiotem jest wysokociśnieniowy sposób otrzymywania poli(1-winylo-2-pirolidonu) – PVP, który pozwala produkować ważny dla przemysłu i zastosowań laboratoryjnych polimer syntetyczny z wykorzystaniem polimeryzacji wolnorodnikowej.

Drugi ze zgłoszonych wynalazków to sposób regeneracji katalizatorów SCR w pełni lub w części zdezaktywowanych oraz sposób utylizacji zużytych w trakcie regeneracji roztworów oczyszczających.

Konkurs obejmuje innowacyjne rozwiązania zgłoszone do Urzędu Patentowego w 2017 i 2018 r. Wynalazki nominowane do nagrody głównej zostaną opisane w specjalnym cyklu „Dziennika Gazety Prawnej” – informuje uczelnia.

Więcej: https://us.edu.pl/wynalazki-z-us-zgloszone-do-konkursu-eureka-dgp-odkrywamy-polskie-wynalazki/

 

jsz


Innowacje