X edycja konkursu „Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki”

08.12.2022
DGP

„Dziennik Gazeta Prawna” (DGP) zaprasza do udziału w X edycji konkursu „Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki”.

W konkursie mogą wziąć udział polskie uczelnie publiczne i niepubliczne, instytuty badawcze, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz sieci badawcze funkcjonujące na podstawie ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz z wynalazkami zgłoszonymi do Urzędu Patentowego RP w latach 2020-2021. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 10 stycznia 2023 r.

Cykl redakcyjny nadesłanych zgłoszeń rozpocznie się od 27 stycznia 2023 roku. Zostaną w nim przedstawione najciekawsze wynalazki nadesłane na konkurs, natomiast wszystkie zgłoszone do konkursu projekty znajdą się na stronie internetowej  https://eureka.dziennik.pl

Ideą cyklu jest przedstawienie na łamach gazety wynalazków, które mają zastosowanie w praktyce, mogą być wykorzystane w gospodarce i w produkcji. Sprawdzenie zgłoszeń pod względem formalnym i dopuszczenie do konkursu następuje w redakcji „Dziennika Gazety Prawnej”. Przyjęte do konkursu wynalazki poddane zostają merytorycznej ocenie przez komisję weryfikacyjną.

jp


Wydarzenia