XX edycja konkursu „Polski produkt przyszłości” rozstrzygnięta

05.03.2018

Rozwój innowacyjności jest jednym z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Konkurs „Polski produkt przyszłości” pokazuje, że polskie innowacje zmierzają w dobrą stronę. Wszystkie nagrodzone projekty mają wzmacniać polską gospodarkę i podnosić poziom życia Polaków – powiedział podczas konkursowej gali Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

W tym roku nagrodzeni zostali:

W kategorii Produkt przyszłości jednostki naukowej: Narodowe Centrum Badań Jądrowych za Intraline-IOERT medyczny akcelerator elektronów.

W kategorii Produkt przyszłości jednostki naukowej i przedsiębiorcy oraz nagroda specjalna za produkt w obszarze ekoinnowacji: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego wspólnie z firmą Nowoczesne Techniki Instalacyjne NTI za technologię zagospodarowania popiołów lotnych, łącznie z odpadami przemysłowymi i komunalnymi, w produkcji kruszyw lekkich dla budownictwa.

W kategorii Produkt przyszłości przedsiębiorcy oraz nagroda specjalna Urzędu Patentowego: Triggo Spółka Akcyjna za Triggo – dwuosobowy, czterokołowy pojazd elektryczny.

Nagroda specjalna za produkt zgłoszony przez młodego i innowacyjnego przedsiębiorcę: Medical Simulation Technologies za symulator służący do szkolenia lekarzy specjalistów w zakresie echokardiografii przezprzełykowej.

Nagroda specjalna Minister Przedsiębiorczości i Technologii: firma FLASH Robotics za robota EMYS do nauki języków obcych dla dzieci.


Innowacje Nowoczesna gospodarka Wydarzenia