Zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego w pierwszej setce na świecie w rankingu Financial Times

14.09.2023
ALK

Financial Times opublikował tegoroczny ranking Masters in Management. Wśród 100 najlepszych szkół biznesu na świecie, oferujących studia magisterskie zarządzania znalazła się Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie, która jest jedyną uczelnią z Polski w zestawieniu. 

Jak podkreśla w komunikacie ALK, z rankingu Financial Times jednoznacznie wynika, że zarządzanie warto studiować w Europie. W pierwszej setce zdecydowana większość to uczelnie europejskie. Akademia Leona Koźmińskiego to nie tylko lider w Polsce, ale również uczelnia w najwyższej lidze Europy Środkowo-Wschodniej. 

Uczelnie z naszego regionu wyróżniają się pod względem karier absolwentów, rosnących zarobków oraz wysoką mobilnością międzynarodową. Zestawienie rankingowe pozwala kandydatom na studia porównać różne aspekty studiowania, takie jak umiędzynarodowienie, jakość kadry dydaktycznej, różnorodność czy czas trwania studiów.

Więcej:
https://rankings.ft.com/rankings/2948/masters-in-management-2023


Szkolnictwo wyższe