Zbliża się Kongres Geografii Polskiej

28.02.2018

Od 12 do 14 kwietnia 2018 roku potrwa Kongres Geografii Polskiej. To najważniejsze wydarzenie Roku Polskiej Geografii.

Obchody ogłosił Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk, nawiązując do rocznicy 100-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz 100-lecia nauczania geografii na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie kongresowych obrad zostanie dokonany przegląd i ocena dorobku polskiej geografii w minionym wieku oraz zostaną wskazane najważniejsze problemy i wyzwania badawcze, stojące przed środowiskiem polskich geografów. Ostatni, otwarty dzień kongresu, wypełnią obchody Dnia Geografa. Zostanie m.in. rozstrzygnięty Jubileuszowy Konkurs Geograficzny. W finale zmierzą się najlepsi, młodzi znawcy geografii wyłonieni spośród  200 uczniów reprezentujących 228 szkół, głównie liceów.

Więcej:
http://wgsr.uw.edu.pl/kongres/?page_id=10


Szkolnictwo wyższe Wydarzenia