Zespół do spraw zmian klimatu i kryzysu środowiskowego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza

06.08.2020

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) powstał Zespół Roboczy do spraw zmian klimatu i kryzysu środowiskowego. Naukowcy będą przygotowywać diagnozy, rekomendacje, współpracować z otoczeniem na rzecz ochrony klimatu.

Naukowcy chcą wypracować skuteczne metody informowania społeczeństwa o zmianach klimatu i kryzysie środowiskowym oraz inicjować i koordynować działania badawcze, przygotowywać stanowiska i rekomendacje dla władz uczelni i jednostek organizacyjnych. Jesienią Zespół planuje interdyscyplinarne seminarium, dotyczące antropocenu i globalnego ocieplenia.

– Chcielibyśmy, aby każdy student UAM uzyskał wiedzę na temat wpływu człowieka na klimat oraz szeroko rozumianą przyrodę. Obecnie niewiele zajęć dotyka problematyki globalnego ocieplania, kryzysu ekologicznego oraz antropocenu – mówi przewodniczący Zespołu, prof. Mariusz Lamentowicz cytowany w serwisie uczelni.

Więcej: https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/kandydaci/dla-mediow/komunikaty-prasowe/tylko-wspolnie-mozemy-pomoc-ziemi-naukowcy-z-uam-lacza-sily-na-rzecz-klimat

 

jsz


Szkolnictwo wyższe