Zespół prof. Krzysztofa Pyrcia z Uniwersytetu Jagiellońskiego w międzynarodowej sieci HERA

07.03.2023
ANDRZEJ BANAS/POLSKA PRESS/EAST NEWS

Komisja Europejska za pośrednictwem Urzędu ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (The Health Emergency Preparedness and Response Authority – HERA) utworzyła Europejską Sieć Naukową DURABLE, która ma wesprzeć Unię Europejską w przygotowaniach i reagowaniu na zagrożenia biologiczne i zagrożenia zdrowia oraz w ocenie wpływu i wyborze optymalnych środków zaradczych.

Sieć rozpoczęła działanie 1 lutego bieżącego roku i otrzymała wstępne finansowanie w wysokości 25 milionów euro. Działanie DURABLE będzie komplementarne do działań istniejących już instytucji, takich jak Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control).

Projekt DURABLE jest koordynowany przez Paryski Instytut Pasteura i zrzesza dziewiętnaście najwyższej klasy laboratoriów europejskich. Jedynym przedstawicielem sieci w Polsce będzie zespół Virogenetics kierowany przez prof. dr hab. Krzysztofa Pyrcia w ramach Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

jp


Medycyna i biotechnologia