Złoty Medal targów Polagra Premiery dla projektu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

06.05.2022
Stanislaw Bielski/REPORTER

Innowacyjny system sterowania obiegiem wody na obiektach melioracyjnych INOMEL współtworzony przez naukowców Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zdobył złoty medal targów Polagra Premiery w kategorii „Maszyny, urządzenia i usługi dla rolnictwa”.

System INOMEL to odpowiedź polskich naukowców na wyzwania klimatyczno-rynkowe wpływające na warunki produkcji rolniczej. System opiera się na matematycznych modelach nawodnień podsiąkowych i regulowanych odwodnień, prognozach meteorologicznych i prostych urządzeniach melioracyjnych oraz wsparciu teledetekcyjnym przydatnym do oceny stanu upraw polowych – informuje uczelnia.

Naukowcy wrocławskiej uczelni realizują projekt INOMEL w konsorcjum m.in. z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym i Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz firmami AGROCOM Polska i Geofabryka. Projekt realizowany jest w ramach programu BIOSTRATEG współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Więcej: https://upwr.edu.pl/aktualnosci/zloty-medal-targow-polagra-premiery-dla-projektu-upwr-3789.html

 

jsz


Innowacje