Zmiany w kształceniu nauczycieli

12.03.2018

Po wejściu w życie nowej ustawy, uprawnienia do kształcenia nauczycieli będą miały tylko te uczelnie, które prowadzą badania naukowe i korzystają z najnowszych zdobyczy naukowych w zakresie kształcenia nauczycieli i edukacji uczniów – zapowiedział Piotr Müller, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, w  wywiadzie dla dziennika „Rzeczpospolita”.

Uczelnie, które prowadzą kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, będą musiały posiadać co najmniej kategorię naukową B w dyscyplinie, do której przypisany jest kierunek studiów. Wiceminister Müller zapowiedział także, że pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika specjalna, będą prowadzone jako jednolite studia magisterskie. Wszystkie zmiany mają być wprowadzane stopniowo już od następnego roku akademickiego.


Innowacje Szkolnictwo wyższe