Znak jakości EUA-IP dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

03.03.2021

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) pomyślnie zakończył procedurę  międzynarodowej ewaluacji instytucjonalnej  (Institutional Evaluation Programme, EUA-IEP). Przeprowadzili ją eksperci Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów, największej organizacji zrzeszającej uniwersytety w Europie – informuje uczelnia.

W 2020 odbyły się dwie wizyty ewaluacyjne. Szczególne zainteresowanie zespołu oceniającego budziła nowa struktura uniwersytetu. Z uznaniem spotkała się także infrastruktura uczelni, możliwości rozwoju dla studentów czy świetnie rozwinięta współpraca z otoczeniem zewnętrznym.

Znak jakości EUA-IEP jest rozpoznawalny w całej Europie. Zwiększa widoczność w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego i ułatwia rozwijanie współpracy międzynarodowej. UAM będzie mógł się nim posługiwać przez kolejnych 5 lat. Poznańska uczelnia jest piątą szkołą wyższą i pierwszym klasycznym uniwersytetem w Polsce, który poddał się tej ewaluacji.

 

jsz


Szkolnictwo wyższe