Absolwent toruńskiego uniwersytetu stworzył aplikację – atlas gotyckich kościołów

09.08.2018

Jarosław Czerepowicki – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – stworzył aplikację  w której opisał prawie 100 obiektów sakralnych.  „Atlas kościołów gotyckich Ziemi Chełmińskiej”, powstał w ramach pracy magisterskiej – informuje uczelnia w serwisie internetowym.

Praca absolwenta geoinformacji środowiskowej składa się z obszernej części opisowej oraz interaktywnej mapy internetowej z kartami obiektów. Opracowanie lokalizuje i przedstawia 97 budowli sakralnych w stylu gotyckim, zlokalizowanych w historycznych granicach ziemi chełmińskiej.

Zdjęcia i opisy obiektów wykonano za pomocą eksploracji terenowej, rozmów z mieszkańcami, studium literatury tematu, kwerend w rejestrach zabytków oraz zebranych informacji ze stron internetowych parafii, diecezji i innych o tematyce zabytków, turystyki i krajoznawstwa.

Podczas prac nad Atlasem powstał skuteczny algorytm, który można wykorzystać do wykonania innych zestawień, charakterystyk czy prezentacji.

 

jsz


Innowacje