O Serwisie


POLISH SCIENCE to uniwersalna, wielojęzyczna (w języku polskim oraz ośmiu najpopularniejszych językach świata) platforma informacyjna poświęcona międzynarodowej promocji polskiej nauki o zasięgu globalnym, realizowana przy pomocy dedykowanego, agencyjnego serwisu informacyjnego. Informacje w formie agencyjnej udostępniane są nieodpłatnie mediom, portalom oraz lokalnym i międzynarodowym agencjom informacyjnym w Polsce i na całym świecie.

Serwis stwarza unikalną bazę aktywności i promocji polskiej nauki, w najbardziej popularnych na świecie językach narodowych. Daje również okazję do wypromowania aktywności szkolnictwa wyższego, osiągnięć i nagród zdobywanych przez polskich naukowców, działalności Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w tym grantów, konkursów, prac legislacyjnych).

Efekt upowszechnienia dokonań polskiej nauki zostanie osiągnięty dzięki:

 • wielojęzyczności
 • systematyczności
 • kompleksowości

POLISH SCIENCE to:

 • informacje o wydarzeniach i aktywnościach ministerstwa, jego jednostek podległych, jednostek badawczo rozwojowych, uczelni wyższych,
 • informacje o nagrodach, konkursach, wydarzeniach organizowanych w Polsce oraz takich, w których polska nauka / naukowcy biorą udział,
 • syntetyczne opisy dobrych praktyk – kojarzenia nauki z gospodarką, właściwego wykorzystania przyznawanych środków publicznych na innowacyjność,
 • informacje o programach badawczych, szczególnie takich, w których udział podmiotów zagranicznych jest zakładany,
 • informacje z imprez, seminariów, kongresów naukowych o szczególnym znaczeniu dla nauki,
 • informacje popularyzujące atrakcyjność dla studentów i badaczy zagranicznych polskich uczelni wyższych

Podstawowym założeniem przygotowywanego serwisu odróżniającym go od typowych serwisów newsowych jest umieszczanie linków elektronicznych do dokumentów źródłowych, stron internetowych jednostek, uczelni oraz ich własnych lokalnych serwisów informacyjnych, ew. kontaktów do osób odpowiedzialnych lub mogących udzielić dalszych szczegółowych informacji.

Serwis POLISH SCIENCE finansowany jest w ramach programu „Dialog” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Redaktor wydania: Michał Frąckowiak


White Paper – On Polish Science – 2018-2020 (EN)

 


Kroki milowe

Przebieg projektu

Rusza kampania promocyjna

 • start kampanii promocyjnej serwisu
 • nawiązanie współpracy z podmiotami krajowymi

publikacja 3780 artykułów

04.18

Start portalu

 • uruchomienie portalu polishscience.pl
 • start kanałów informacyjnych w 9 językach na Twitterze

publikacja 1800 artykułów

03.18

Start serwisów

 • uruchomienie serwisu krajowego
 • uruchomienie serwisu międzynarodowego
 • budowa zaplecza IT
02.18

Start projektu

 • budowa zespołu redakcji krajowej
 • budowa zespołu redakcji międzynarodowej
 • organizacja biura projektu, wybór współpracowników
01.18