Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej zbada zastosowane koncentratów grafenu do druku 3D

04.10.2019

Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zrealizuje projektu „Koncentraty grafenu do zastosowań w technologii druku 3D”. Prace są dofinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wytworzenie koncentratów na bazie polimerów termoplastycznych zawierających grafen i jego pochodne, które zostaną wykorzystane do produkcji nowych, innowacyjnych filamentów stosowanych w druku 3D. 

W ramach projektu za kwotę 900 tys. zł planowany jest zakup wysokiej klasy urządzeń badawczych do analizy fizykochemicznej materiałów. Badania będą prowadzone wspólnie z konsorcjantami – Finotech Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach i InnoPlast Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Całkowita wartość projektu to prawie 3,8 mln zł, z czego prawie 3,4 mln zł to dofinansowanie NCBiR.

Więcej: https://www.ath.bielsko.pl/duze-dofinansowanie-dla-projektu-iitimp/

jsz


Badania i rozwój