Badaczka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zbada wpływ otyłości i cukrzycy ciążowej na przebieg i rozwiązanie ciąży

07.12.2018

Linda Litwin z wydziału lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zrealizuje projekt „Międzypokoleniowe oddziaływanie matczynej otyłości i cukrzycy ciążowej na układ krążenia oraz profil ryzyka sercowo-naczyniowego u potomstwa we wczesnym dzieciństwie”.

Badania – dofinansowane w ramach konkursu Preludium – mają pomóc sprawdzić czy matczyna otyłość i cukrzyca ciążowa bezpośrednio zaburzają płodowy rozwój układu krążenia, zwiększając ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych w późniejszym wieku  – czytamy w serwisie uczelni.

Wpływ matczynej otyłości oraz cukrzycy ciążowej na przebieg i rozwiązanie ciąży stanowi szczególnie istotne zagadnienie dla zdrowia publicznego, z uwagi na możliwe odległe konsekwencje zdrowotne dla potomstwa. Udowodniono związek otyłości i cukrzycy ciążowej ze zwiększonym ryzykiem nadmiernego przyrostu masy ciała w wieku dziecięcym. Cukrzyca ciążowa zaburza rozwój płodu, prowadząc do makrosomii, przerostu mięśnia serca oraz zaburzeń funkcji serca.

 

jsz


Medycyna i biotechnologia