Certyfikaty dla biotechnologii na Politechnice Łódzkiej

11.02.2019

Kierunek biotechnologia prowadzony na Politechnice Łódzkiej przez Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności otrzymał – w uznaniu wysokiej jakości kształcenia – certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) oraz europejski znak jakości – EUR-ACE Label.

Jak podkreśla Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności  był wizytowany przez ekspertów KAUT oraz ekspertów europejskich, zrzeszonych w ENAEE (European Network for Acreditation of Engineering Education). Jednym z zadań ENAEE jest nadawanie programom kształcenia europejskiego certyfikatu, który potwierdza wysoki poziom kształcenia.

Biotechnologia otrzymała akredytację KAUT na pięć lat, od roku akademickiego 2018/2019 do roku 2022/2023. 

jp


Medycyna i biotechnologia Szkolnictwo wyższe