Chirurdzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w projekcie Innovations in Surgery

12.02.2019

I Katedra Chirurgii Ogólnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie –  jako jedyna polska klinika – została włączona do prestiżowej światowej grupy klinik chirurgicznych współpracujących w ramach międzynarodowego projektu Innovations in Surgery.

Jak informuje krakowska uczelnia, program prowadzony jest przez amerykańską klinikę Cleveland Clinic. Projekt polega na regularnej wymianie wiedzy i doświadczeń, między innymi w ramach comiesięcznych wideokonferencji.

Poza Cleveland Clinic w projekt zaangażowane są także inne amerykańskie kliniki chirurgiczne: Mayo Clinic, Harvard University, John Hopkins, Columbia University oraz Mount Sinai New York.  

jp


Innowacje Medycyna i biotechnologia