Diamentowy Grant dla studentki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

19.07.2019

Projekt badawczy Klaudii Szali, studentki biologii na wydziale medycyny weterynaryjnej i nauk o zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zdobył Diamentowy Grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – informuje uczelnia.   

Dzięki dofinansowaniu laureatka zrealizuje projekt „Rola pigmentacji skorup jaj w doborze płciowym: czy intensywność pigmentacji jest wskaźnikiem kondycji samicy i wpływa na wielkość inwestycji rodzicielskiej samca (na przykładzie gąsiorka Lanius collurio)”.

To ósma edycja konkursu Diamentowy Grant. W tym roku minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin przyznał ponad 17 milionów zł na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

Laureaci w trakcie realizacji swoich projektów badawczych będą mogli pobierać wynagrodzenie w wys. do 2,5 tys. zł miesięcznie.

 

jsz


Badania i rozwój Szkolnictwo wyższe