Doktorant Uniwersytetu Śląskiego laureatem konkursu „Student-Wynalazca”

12.02.2019

Michał Pielka – doktorant z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego – został laureatem konkursu „Student-Wynalazca” organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską. Do tegorocznej edycji konkursu nadesłano 139 propozycji z 20 uczelni z całej Polski.

Nagrodzona praca konkursowa to układ do monitorowania funkcji lokomotorycznych organizmu, czynności oddechowych oraz pulsu wraz z powiązanymi rozwiązaniami, na które składają się 2 opatentowane wynalazki i 2 wzory przemysłowe. Jednym z rozwiązań jest opracowany sposób transmisji danych pozwalający na przesłanie większej ilości informacji i uproszczenie procedury ich odbioru.

Laureaci konkursu zaprezentują swoje rozwiązania w Szwajcarii podczas 47. International Exhibition of Inventions of Geneva, wezmą także udział w towarzyszących wydarzeniu seminariach organizowanych przez Światową Organizację Własności Intelektualnej oraz Europejską Organizację Badań Jądrowych – czytamy w serwisie Uniwersytetu Śląskiego

 

jsz


Innowacje Medycyna i biotechnologia Szkolnictwo wyższe