Górnicze Forum Ekonomiczne w Krakowie

29.10.2018

Działaj jak górnik, myśl jak ekonomista – to hasło Górniczego Forum Ekonomicznego, organizowanego w dniach 5-7 listopada 2018 roku przez Akademię Górniczo-Hutniczą (AGH) w Krakowie.

Wydarzenie organizuje Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH we współpracy z Fundacją Nauka i Tradycje Górnicze.

Program Forum podzielony został na 5 paneli dyskusyjnych: Polityka surowcowa Polski – wyzwania i ryzyka; Przedsiębiorstwa górnicze i ich strategie rozwoju w świetle kreowania ich wartości dla interesariuszy; Wsparcie przedsiębiorstw surowcowych i ich dostawców na rynkach eksportowych; Nowe uregulowania w zakresie jakości paliw w Polsce oraz Sposoby optymalizacji procesu produkcji w górnictwie odkrywkowym.

Więcej:
http://www.gfe.agh.edu.pl/

jp


Nauki techniczne Wydarzenia