Instytut Metali Nieżelaznych chce nawiązania relacji biznesowych z marokańską Managem Group

14.02.2020

Innovator, jedna ze spółek zależnych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych,  chce nawiązać współpracę z marokańską firmą Managem Group zajmującą się eksploatacją złóż w Maroku oraz innych krajach afrykańskich.

Managem Group eksploatuje złoża cynku, ołowiu, miedzi, kobaltu, złota i srebra. Wydobyte kopaliny są wzbogacane i sprzedawane w postaci koncentratów, a metale szlachetne w postaci czystych metali.

W trakcie odbytych spotkań partnerzy przedstawili i omówili kompetencje badawczo-projektowe i produkcyjno-handlowe obu firm. Przedyskutowano także wymagania formalno-prawne związane z dostawami obiektów przemysłowych do Maroka.

Obie firmy są zainteresowane nawiązaniem wielopłaszczyznowych kontaktów. Zaplanowano kolejne spotkania, aby lepiej poznać wzajemne możliwości i problemy. Wizyty mają skutkować sformułowaniem realnego, długoterminowego planu współpracy – czytamy w serwisie Instytutu.

 

jsz


Nowoczesna gospodarka