Konferencja „Turystyka w przyrodzie” na Uniwersytecie Łódzkim

09.11.2018

Instytut Geografii Miast i Turyzmu Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego organizuje w dniach 16-17 listopada 2018 roku konferencję naukowo-dydaktyczną dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych zatytułowaną „Turystyka w przyrodzie”.

Celem organizatorów jest przybliżenie uczestnikom zasobów i walorów przyrodniczych w turystyce.

Pragniemy zachęcić do pogłębiania wiedzy dotyczącej osobliwości przyrody ożywionej i nieożywionej oraz możliwości ich poznania dzięki turystyce, a także udziału turystyki w jej ochronie. Zwrócimy uwagę na zagadnienia: ochrony przyrody w kontekście rozwoju turystyki, zmieniających się relacji pomiędzy turystyką a środowiskiem przyrodniczym, percepcji przyrody, estetyki krajobrazu, chłonności środowiska naturalnego, zagospodarowania oraz wykorzystania zasobów naturalnych w celu odnowy i poprawy sił psychofizycznych człowieka – czytamy w materiałach konferencji.

jp


Szkolnictwo wyższe Wydarzenia