Kongres „Akademia Śląska 2020+. Nauka wobec wyzwań regionu”

23.05.2019

Wskazanie kluczowych wyzwań w rozwoju regionu w perspektywie kolejnych lat to główny temat kongresu organizowanego przez samorząd województwa śląskiego. Spotkanie, w którym uczestniczyć będą przedstawiciele środowisk naukowych, a także biznesu, odbędzie się 24 maja w Katowicach.

Wśród celów Kongresu jest określenie roli i działalności jednostek naukowych w budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki oraz poprawy jakości życia mieszkańców regionu. W programie spotkania przewidziano dwie dyskusje panelowe. Pierwsza z nich dotyczyć będzie zagadnień związanych z medycyną, druga poświęcona zostanie rozwiązaniom w zakresie tzw. zielonej gospodarki. Obok paneli tematycznych przewidziano również prezentację dobrych praktyk.

Wyniki kongresu zostaną wykorzystane w pracach nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”– czytamy w serwisie Uniwersytetu Śląskiego.

 

jsz


Nowoczesna gospodarka