Międzynarodowy projekt na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

09.10.2019

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy realizuje projekt “EcoSET. Ecology, Science, Education and Technology. Umiędzynarodowienie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w obszarze nauki i edukacji”. Działania są prowadzone w ramach Programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – informuje uczelnia.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu internacjonalizacji w dziedzinie prowadzonych badań naukowych i edukacji na bydgoskiej uczelni. Zakres projektu obejmuje wspólne działania badawcze w następujących dyscyplinach: inżynieria lądowa i transport, architektura i urbanistyka oraz zootechnika i rybactwo.

Projekt – z dofinansowaniem w wys. prawie 2 mln zł – realizowany jest w partnerstwie z University of Beira Interior, Portugalia, Tarleton State University, Stany Zjednoczone, Adana Science and Technology University, Turcja, University of Molise, Włochy, Justus-Liebig-Universität Gießen, Niemcy i Aarhus University, Dania.

 

jsz


Szkolnictwo wyższe