Na Uniwersytecie Śląskim zainaugurowano projekt „ProspectUS”

06.02.2019

Uniwersytet Śląski rozpoczął realizację projektu „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej”. Wykonane w jego ramach badania oraz analizy będą źródłem danych, w celu opracowania celów i założeń długoterminowego planu rozwoju uczelni.

Projekt będzie realizowany przez siedem zespołów tworzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych, administracji oraz kadrę zarządzającą, a także ekspertów zewnętrznych. Podjęte działania – realizowane pod hasłem „Śląski badawczy” – służyć mają przede wszystkim wzmocnieniu potencjału badawczego uczelni – informuje uczelnia.

Analizie poddany zostanie aktualny stan uczelni: działalność naukowa  w obszarze poszczególnych dyscyplin naukowych, poziom współpracy badawczej oraz jakość kształcenia. W ramach podejmowanych działań wykonana zostanie również analiza otoczenia – m.in. badanie znaczenia tendencji zmian cywilizacyjnych, stylów i sposobów życia społeczeństwa oraz uwarunkowań politycznych w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

 

jsz


Badania i rozwój Szkolnictwo wyższe